Вхід Реєстрація

ПОРЯДОК  КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ  УЧНІВ

до Комунального закладу
"ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 
ІМ. І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
у 2019 році


Приймання заяв проводиться з 03 cічня до 31 травня 2019 року
Конкурсні випробування проводяться з 03 червня до 18 червня 2019 року

Вступники до 8-х, 9-х та 10-х класів (іноземної філології, інформатичного, образотворчого, історико-правового з військовою підготовкою, фізико-математичного. біолого-хімічного профілів) проходять співбесіду у присутності батьків та конкурсні випробування. 

У 9-ті та 10-ті класи проводиться добір за наявності вільних місць.

Переможці (призери) олімпіад за профілем навчання (міських, обласних та Всеукраїнських) та відмінники приймаються тільки за результатами співбесіди.


   Слухачі підготовчих курсів проходять конкурсні випробування з математики і української мови безпосередньо після закінчення курсів. Співбесіда проводиться на загальних підставах.

    Для вступу необхідно:

 1.     - Батькам учня  з’явитися  особисто в ліцей, заповнити бланк заяви та  отримати запрошення, де будуть вказані дати проведення   конкурсних випробувань та співбесіди.
 2.     - На співбесіду запрошуються учні разом з батьками.
 3.     - Учням  з’явитися  для проведення  співбесіди та  конкурсних  випробувань точно у вказані день та час.

  До ліцею приймаються учні:

  • - які мешкають у м. Полтаві незалежно від мікрорайону проживання та які пройшли конкурсний відбір;
  • - які закінчили 7, 8 або 9 класів загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею, спеціальної школи;
  • - які зобов'язуються дотримуватися Статуту ліцею.

  Зарахування до ліцею проводиться з 18  до 20  червня 2019 р.
  Прийом  документів зарахованих учнів – з 21 до 24 червня 2019 р.

   Зараховані учні, які вчасно не подають документи, втрачають право вступу, і на їх місце приймаються інші учні.


  Адреса ліцею: м. Полтава, вул. Шевченка, 14, тел. 60-85-74.  ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

  до Комунального закладу 

  "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 

  ім.І.П.Котляревського 

  Полтавської міської ради Полтавської області"

   

  1.Загальні положення.

  1.  Ліцей №1 – багатопрофільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття здібною та обдарованою учнівською молоддю освіти понад державний освітній мінімум через опанування змісту профільних предметів на поглибленому рівні.

  2.     Мова навчання у ліцеї №1 – українська.


  2Особливості організації навчання у ліцеї №1.

  • 1. Термін навчання в ліцеї 4  роки.
  • 2. У структурі ліцею встановлюються 1-4 курси, що відповідають 8 – 11 класам середньої загальноосвітньої школи.
  • 3. До ліцею можуть вступати учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави незалежно від району їх                  проживання.
  • 4. Вибір  профілів навчання на кожний навчальний рік здійснюється адміністрацією за погодженням з Радою ліцею та      педрадою,   виходячи з реальних можливостей забезпечення високого рівня навчання, наявності кваліфікованих педагогічних кадрів, потреб учнів.
  • 5. Система оцінювання знань учнів ліцею №1 - 20-ти бальна.
  • 6. Конкурсні випробування під час вступної кампанії здійснюється на безоплатній основі.


  3. Зарахування учнів до ліцею №1

  1. До ліцею №1 зараховується учні, які закінчили 7,8 та, як виняток, 9-ий класи загальноосвітніх шкіл, гімназій міста і пройшли  конкурсний відбір. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного класу ліцею №1 не допускається.
  2. У приймальну комісію ліцею подаються такі документи: заява батьків, табель успішності, копії дипломів переможців   конкурсів, олімпіад, змагань тощо, а після зарахування  копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка, анкета встановленого зразка.
  3. Прийом документів зарахованих учнів проводиться до 30 червня, а при проведенні додаткового набору – до 1 вересня.
  4. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею №1, продовжують навчання в попередньому закладі освіти.
  5. Учні, які  зараховані до ліцею №1, але без поважних причин до 1 липня не надали в приймальну комісію повний пакет документів, відраховуються з ліцею. На звільнені місця приймається інша дитина.  4. Умови конкурсного відбору

  •    1. Заяви на вступ до ліцею №1 приймаються секретарем приймальної комісії від батьків чи осіб, що їх замінюють, у період з 2 січня по 31 травня та у випадку додаткового набору – з 1 по 25 серпня.
  •    2. Прийом на навчання в ліцей проводиться на конкурсній основі відповідно до його Статуту за результатами вступних екзаменів та співбесіди.
  •     3. Без вступних випробувань, за результатами співбесід та творчих випробувань, на пільгових умовах зараховуються:
  • - призери  III обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з усіх дисциплін, за винятком трудового навчання;
  • - призери II міського етапу олімпіад з профільних дисциплін відповідно до профілю, на який планує вступити абітурієнт;
  • - учні, які закінчили підготовчі курси в ліцеї з оцінками за випускні іспити з української мови та (або) математики достатнього та високого рівнів (за наявності письмової заяви їх батьків про зарахування результатів випускних іспитів     як вступних).
  •   4. До вступних екзаменів допускаються абітурієнти, які закінчили сьомий чи восьмий (як виняток - дев’ятий) клас    загальноосвітньої школи з річними оцінками не нижче шести балів з профільних дисциплін та які не мають оцінок низького рівня.
  •   5. Вступники складають:
  • - письмовий іспит з української мови (диктант);
  • - комбінований усно-письмовий іспит з математики (за винятком учнів, які вступають до образотворчого профілю);
  • - творче випробування образотворчого спрямування (для учнів, які вступають до образотворчого профілю);
  • - тестування з інформатики (тільки учні, які  вступають до інформатичного профілю),
  • а також проходять співбесіду з членами приймальної комісії в присутності батьків (осіб, що їх замінюють).
  •   6. Вступні іспити, тестування, творчі випробування та співбесіди проводяться протягом червня (при проведенні додаткового набору – протягом серпня) за окремим графіком, що доводиться секретарем приймальної комісії кожному   абітурієнту, який у визначений термін надав до приймальної комісії заяву про вступ до ліцею.
  •   7. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників до ліцею оголошується до 30 червня поточного року, а у випадку проведення додаткового набору – до 31 серпня.

    5. Апеляція рішення приймальної комісії

  • 1. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони  можуть звернутися  до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і  розглядається протягом трьох днів від дня її подання.
  • 2. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
  •   Ліцей  №1 надає додаткові освітні послуги -  підготовчі курси з математики та української мови для учнів 7 класу, вартість одного предмету - 1960 грн. (у 2018-2019 н.р.).

   Витяг з Положення про надання платних послуг  Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» (наказ №98-аг від 26.12.16 р.).  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1.    Положення про надання платних послуг Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» регулює порядок надання платних послуг у вигляді підготовчих курсів.
  1.2.          Платні послуги надаються ліцеєм № 1 у відповідності до
  - частини четвертої ст. 61 Закону України «Про освіту»;
  - постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми  власності»;
  - спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки  України, Міністерства фінансів України від  23. 07. 2010 р. № 736/902/758
    «Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами».
  1.3.          Метою надання платних послуг є:
  -  задоволення потреб учнів у розширенні, поглибленні та систематизації знань з основ наук, формування умінь і навичок, розвиток пізнавальних інтересів тощо;
  - організація підготовчих курсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають пройти вступні випробування до ліцею та мають потребу систематизувати знання з певних предметів;
  -  забезпечення власних надходжень до спеціального фонду ліцею.
  1.4.          Організація діяльності підготовчих курсів не може суперечити чинному законодавству.

   
  ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
   
  2.1. Порядок надання платних послуг визначається актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг, визначену в переліку, затвердженому Постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми  власності». Ліцей зобов’язаний проінформувати фізичну особу щодо порядку надання конкретного виду платних послуг, встановлених зазначеною постановою.
  2.2. Директор ліцею № 1 за погодженням із Радою ліцею, керуючись Статутом ліцею та Правилами конкурсного приймання учнів до ліцею, цим Положенням, організовує роботу підготовчих курсів, визначає профіль роботи підготовчих курсів, порядок прийому на курси, терміни навчання, наповнюваність навчальних груп тощо.
  2.3. Підставою для надання платних послуг є заява замовника (батьків учня або осіб, що їх замінюють).
  2.3. Директор ліцею № 1:
  а) відкриває групу ;
  б) зараховує до них дітей відповідним наказом, згідно з поданими заявами;
  в) визначає загальний перелік учнів, яким надається можливість пільгової оплати за умовами колективного договору ліцею та погодженням з Радою ліцею.

   
  ІV. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
   
  4.1. Навчання на підготовчих курсах проводиться на платній основі.
  4.2. Перелік послуг планується кошторисом.
  4.3. Кошториси складаються за кожним видом платних послуг окремо, відповідно до положення «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до  виконання  кошторисів бюджетних установ» (зі змінами), затвердженого постановою КМУ від 28  лютого  2002 року № 228.
  4.4. Розмір плати встановлюється на підставі калькуляції витрат на освітні послуги, що надаються. Розрахована ціна вноситься до прейскуранту цін на послуги, який затверджується директором і завіряється його підписом і печаткою.
  4.5. Оплата здійснюється перерахуванням суми, визначеної прейскурантом цін на розрахунковий рахунок ліцею у терміни, передбачені угодою (договором).
  4.6. Учні, батьки яких вчасно не сплатили навчання на курсах, відраховуються з навчальної групи.
  4.7 Учням, які не приступили до занять, мають пропуски або припинили заняття з неповажних причин, кошти, сплачені за навчання, не повертаються. Поважність причин визначається директором ліцею.
  4.8. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий в УДК м. Полтави та використовується згідно із затвердженим кошторисом на заробітну плату та заохочення працівників з нарахуваннями на соціальне страхування, на оплату витрат, пов’язаних з господарським утриманням ліцею та інші поточні витрати.
  4.9. Невикористані протягом року кошти, одержані від надання платних послуг, використовуються у наступний період.
  4.10. Одержані від платних послуг кошти витрачаються на цілі, передбачені у кошторисі доходів і видатків, калькуляції платних послуг.
  4.11. Коригування цін проводиться на підставі аналізу фактичної рентабельності послуг за будь-який визначений проміжок часу. При цьому враховується зміна затрат, що входять до собівартості послуги, а також рівень інфляції, платоспроможність населення, попит на послугу та інші фактори.

   
  5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється головним бухгалтером та заступником директора з навчально-виховної роботи, відповідального за роботу підготовчих курсів.
  5.2. Звітність про платні послуги ведеться у відповідності до чинного законодавства.
  5.3. Контроль за наданням платних послуг у межах ліцею здійснюють директор ліцею та Рада ліцею.

  Неправильний логін або пароль!

  Забули пароль?

  Уведіть Ваш E-mail або логін і Вам буде вислано пароль.